MURDER ME NOW

kill me hit me thrash me rape me abuse me
beat me kick me sting me burn me erase me
hate me curse me stone me fuck me ignore me
drop me smash me spit me waste me crucify me
break me shoot me tease me loathe me betray me
CAUSE WE ARE BASTARDS !!!